[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [misc@opensource.dk] Hvem er på?On Thu, 2003-03-13 at 23:27, Claus Sørensen wrote:
> Jeg håber medlemmerne på denne ellers døde liste giver sig tilkende.

Jamen .. jeg er her da :)

-- 
Regards,
Martin List-Petersen
martin at list-petersen dot dk
--
Fame lost its appeal for me when I went into a public restroom and an
autograph seeker handed me a pen and paper under the stall door.
		-- Marlo Thomas

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part