วิเคราะห์ของคำแนะนำที่เป็นจริงของinduction heater

Fra Open Source samarbejde
Skift til: Navigation, Søgning

An induction heater is what it claims to be. It is a heaters that actually works but utilizing powerful magnetic fields to heat a conductive body. There are three main components for an induction heater, the primary part being the coil. The coil is definitely consists of many smaller coils - copper coils - wrapped around and around the other person, plus a central mandrel (a rod whose purpose shall be coiled by metals and also to keep these things within the desired shape). The coil will be the inductive unit, transferring the heat through from the power source for the working surface.

Heat therapy is basically the heating and subsequent cooling of metals performed in a controlled strategies by order to switch the physical and mechanical characteristics without alteration of the design. High frequency heat therapy is normally related to the increase in material strength. However, additionally it is utilized to improve some manufacturing characteristics like ductility, machining, and formability. Thus, it's a useful process in manufacture which helps other process and also increases the performance of the product by an increase in the strength. Steels are specifically suitable for heat treatment because they react suitably to the process. The industrial utility of steels is a bit more than every other material. Heat treatment changes the information characteristics, along with softening, hardening, and improving the service life.

. พวกเขามักจะทำงานใน คู่ของ ในอุตสาหกรรม เป็นคลื่นความถี่วิทยุและเหนี่ยวนำ MF ความแตกต่างระหว่าง ระหว่างคุณ เป็นจริง อำนาจ เหนี่ยวนำคลื่นความถี่วิทยุทำงานร่วมกันระหว่าง 100 เฮิร์ทซ์และ 10 MHz, เครื่องทำความร้อนสไตล์ RF สามารถใช้สำหรับ รายการที่มีขนาดเล็กลงและความต้องการความร้อนในขณะที่ แม้ MF เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า (s) ทำงานใน หลากหลาย ซึ่งมีตั้งแต่ 1 kHz และ 10 kHz และดังนั้นจึง, มักจะ ​​ใช้บน เหมาะสำหรับชิ้นส่วนขนาดใหญ่

The efficiency of induction heating machines is dependent on several factors. Couple of factors includes the qualities from your part, design, capacity from the energy supply, and precise temperature required for that application. It's possible to work with an electric performing object usually metals for induction welding. Plastics and also other non-conductive materials requires indirect heating using a conductive metal susceptor. Magnetic materials are better to warmth to be able to because they have high permeability like comparison to non-magnetic materials.

The electrical frequency influences the entire process of induction heating. The desirable frequency range is determined by the length of the task piece, kind of material, arrangement relating to the object as well as the coil, and also the desired depth of penetration. As the frequency is increased, the penetration of heat is decreased. The normal variety of frequency is 500 Hz to 10 kHz, referred to as medium frequency, and 100 kHz to 2 MHz, called high range. Frequencies inside range of 100 to 450 kHz create comparatively high energy heat that is ideal for rapid heating of small objects, or skin of large parts. When deep penetration of heat is required, extensive cycles of heating at low frequency are very important, frequency range being 5-30 kHz. The most transfer of energy during the operation of induction heating reaches high frequency, when the depth of current penetration is low. It has been established that the recommended frequency must be such the depth of penetration shouldn't be a lot more than 1/8 times the diameter of training piece.

Personlige værktøjer
Navnerum
Varianter
Handlinger
Navigation
Værktøjer